Wednesday, 30 September 2015

FARAID

Mari Mengenal Ilmu Faraidh (2)


HARTA PENINGGALAN (al-Tarikah)
Dari segi bahasa: Semua peninggalan simati samada bernilai atau tidak
Dari segi syarak: Semua peninggalan simati yang bernilai samada terikat dengan hutang atau pun tidak.

JENIS HARTA PENINGGALAN
1. Harta Alih seperti Duit, Akaun Bank, Tabung Haji, KWSP, ASB, Saham, Pelaburan,Takaful, Kereta, Motor, Perniagaan, Rumah Sewa, Barang Kemas, Hutang dan dan lain-lain.
2. Harta Tak Alih seperti Tanah, Rumah

HAK SI MATI ATAS HARTA PENINGGALAN
1. Pengurusan Jenazah
2. Hutang Simati.
3. Wasiat (tidak lebih 1/3) kepada bukan waris
4. Harta Sepencarian.
5. Agihan Baki Harta Mengikut Hukum Faraid.

WASIAT
Hukum asal adalah wajib (180: Al-Baqarah).
“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan kaum kerabatnya secara ma'ruf (adil dan baik). Ini adalah kewajipan atas orang-orang yang bertakwa”.

Ayat ini dinasakhkan bila turunnya ayat Faraid. Wasiat hanya dibolehkan pada had 1/3 harta kepada bukan waris. Maka tidak sah wasiat kepada waris kecuali dengan persetujuan semua waris lain. Persetujuan itu perlu berlaku selepas kematian pemberi wasiat.

Dari sudut perundangan di Malaysia, wasiat terbahagi kepada 2:
Wasiat Untuk Bukan Islam (Akta Wasiat 1959)
Wasiat Untuk Orang Islam:
- Wasiat Sivil (Melantik Pemegang Amanah bagi harta lebih RM2 juta)
- Wasiat Syar’ie (1/3 kpd bukan waris, sebagai amal jariah)

HARTA PUSAKA (al-Irth)
Semua harta milik sah simati yang mempunyai nilai atau tidak sama ada harta fizikal atau apa-apa hak dan kepentingan yang berkaitan dengannya seperti harta berbentuk alih atau tak alih, mata wang, hak atau kepentingan si mati atau manfaat selepas diselasaikan hak-hak seperti urus jenazah, hutang, wasiat, harta sepencarian dan sebarang perancangan harta yang dibuat semasa masih hidup.

PENGERTIAN ILMU FARAID
Ilmu yang menerangkan waris yang layak dan tidak layak mewarisi harta pusaka simati serta bahagian yang layak diterima dan cara pembahagiannya.

KELEBIHAN MEMPELAJARI ILMU FARAID

Sabda nabi SAW yang bermaksud:
”Belajarlah ilmu Faraid dan ajarkannya kepada orang lain kerana ia adalah separuh ilmu. Ia akan dilupakan dan ia akan menjadi perkara pertama dicabut dari umatku”
(Riwayat Ibn Majah)

Berkata Saidina Umar r.a:
”Belajarlah ilmu al-Sunnah, ilmu Faraid dan ilmu Bahasa Arab sebagaimana kamu mempelajari al-Quran”(Riwayat Imam al-Darimi)

SEBAB PEWARISAN
Nasab (keturunan/hubungan darah)
Perkahwinan
Wala’ (tuan yang membebaskan hambanya)

RUKUN PEWARISAN
Simati
Waris
Harta Pusaka

SYARAT PEWARISAN
Kematian pemilik harta yang pasti (hakiki/hukmi)
Waris dipastikan masih hidup.
Mengetahui hubungan antara waris dengan simati.

GUGUR PEWARISAN
Hamba
Membunuh pemilik harta
Berbeza agama.

KATEGORI PEWARISAN MENGIKUT TURUTAN
1. Ashabul Furud
2. al-‘Asobah
3. al-Raddu
4. Zawi Arham
5. al-Raddu (kepada suami atau isteri)
6. Asobah Sababiah
7. Wasiat lebih daripada 1/3
8. Baitulmal

(bagi kategori pewarisan di atas, pelaksanaan di Malaysia ialah no 1, 2 dan 8) 

No comments:

Post a comment