Wednesday, 30 September 2015

AGIHAN PUSAKA...contoh...

AGIHAN PUSAKA : 

Cara Mengira Agihan Pusaka Dengan Faraid


Kali ni ADD bawakan satu senario sebuah keluarga yang dikira ‘standard’ di mana dalam sebuah keluarga diketuai oleh si suami, seorang Isteri dan lima orang anak yang terdiri daripada 2 kelaki dan tiga perempuan dan juga seorang ibu dan  bapa si suami.
Telah ditakdirkan si suami tadi telahpun meninggal dunia dan insan-insan di atas merupakan ahli waris si mati
Dengan mengandaikan bahawa urusan seperti kos pengurusan jenazah, hutang piutang, harta sepencarian dan wasiat si mati telah diselesaikan terdapat lebihan harta berjumlah RM3 juta untuk diagihkan kepada ahli waris mengikut kaedah faraid.

Setelah merujuk kepada surah an-nisa ayat 11, maka kadar pembahagian harta pusaka bagi waris-waris si mati mengikut faraid adalah seperti berikut:-
1. Bahagian si ayah adalah sebanyak 1/6
2. Bahagian si ibu adalah sebanyak 1/6
3. Bahagian si isteri adalah sebanayk 1/8
4. Anak-anak mendapat lebihan daripada baki harta di mana anak lelaki akan menerima 2 bahagian dan anak perempuan akan menerima satu bahagian.

Oleh itu setiap seorang ahli waris akan menerima bahagian masing-masing dengan jumlah yang berbeza mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti di atas. Dan jumlah bahagian masing-masing adalah seperti berikut:-
1. Si ayah mewarisi sebanyak RM500,000
2. Si ibu mewarisi sebanyak RM500,000
3. Si isteri mewarisi sebanyak RM375,000
4. Anak lelaki mewarisi sebanyak RM464,285 setiap seorang
5. Anak perempuan mewarisi sebanyak RM232,146 setiap seorang

Itulah jumlah nilai yang diterima oleh waris si mati berdasarkan agihan secara faraid.

Bagaimana ADD mendapatkan nilaian bahagian ahli waris ni?

Jom ADD tunjukan cara pengiraannya.

KAEDAH 1 : Tentukan dahulu nilai yang diterima oleh Ayah, Ibu dan Isteri si mati.

Untuk menentukan nilai yang akan diterima oleh ketiga-tiga ahli waris ni maka kita akan gunakan kaedah pecahan.

Kita dah tahu bahawa bahagian Ayah dan Ibu si mati adalah 1/6 dan bahagian bagi isteri si mati adalah 1/8.

Untuk mengetahui berapakah keseluruhan bahagian yang ada, maka kita mesti cari pembawah yang sama bagi pecahan di atas

Maka

Menerusi kaedah di atas kita dah tahu bahawa keseluruhan bahagian harta peninggalan si mati adalah 24 bahagian. 4 bahagian masing-masing adalah untuk ayah dan ibu manakala si isteri mendapat 3 bahagian.

Langkah seterusnya kita perlu bahagikan RM3 juta tadi kepada 24 bahagian untuk kita ketahui berapakah jumlah bagi setiap bahagian

Maka


Jadi sekarang kita dah tahu berapa nilai bagi setiap bahagian. Merujuk kepada bahagian si ayah dan si ibu masing-masing mendapat 4 bahagian dengan nilai sebanyak RM500,000 (RM125,000 x 4) dan si isteri akan mendapat 3 bahagian dengan nilai sebanyak RM375,000 (RM125,000 x 4)

Keseluruhan bahagian yang telah diagihkan adalah sebanyak 11 bahagian (4 bahagian si ayah + 4 bahagian si ibu + 3 bahagian si isteri) daripada 24 bahagian. 

Maka terdapat lebihan sebanyak 13 bahagian yang masih belum ditentukan hak kepada baki ahli waris iaitu anak-anak si mati (2 lelaki dan 3 perempuan)

KAEDAH 2: Tentukan nilai yang diterima oleh anak-anak

Seperti mana yang ADD dah bagitau awal-awal tadi bahawa anak-anak si mati akan menerima lebihan harta setelah datuk, nenek dan ibunya mendapat bahagian masing-masing.
Memandangkan si mati mempunyai 2 orang anak lelaki maka pembahagian harta pusaka si mati akan terhenti setakat ini sahaja.

Jadi anak-anak lelaki si mati akan menerima dua bahagian manakala anak-anak perempuan si mati akan menerima 1 bahagian.

Maka


Nilai bagi lebihan harta pusaka si mati yang masih belum diagihkan adalah sebanyak RM1,625,000 (RM3,000,000 – RM1,375,000).

Oleh itu, RM1,625,000 perlu dibahagi dengan 7 bahagian untuk mengetahui berapakah nilai bagi setiap bahagian. Maka ia menjadikan setiap bahagian bernilai RM232,142.86.

Dengan ini kita ketahui bahawa :-

Anak lelaki akan mewarisi baki harta pusaka si mati sebanyak RM464,285 (RM232,142 x 2 bahagian) setiap seorang dan anak-anak perempuan si mati pula mewarisi RM232,142.86 tiap-tiap seorang.

Begitulah cara dan kaedah pengiraan faraid dilakukan. 

Namun perlu diingat, apa yang ADD kongsikan di sini hanyalah salah satu keadaan sebuah keluarga yang biasa.

Bagi kes si mati yang tidak ada anak lelaki, atau selain daripada situasi di atas maka kadar pembahagiannya berubah mengikut kepada kadar yang dinyatakan dalam ayat 11 dan 12 dalam surah an-Nisaa’.

Satu perkara yang ADD nak tekankan disini ialah faraid adalah pilihan terakhir dalam sistem agihan harta pusaka Islam apabila pilihan pembahagian sebelumnya tidak mendapat persetujuan semua ahli waris. 

Dan apa yang PALING PENTING ialah pembahagian harta pusaka tidak akan dapat dilaksanakan sekiranya tidak ada perlantikan pentadbir harta pusaka.

Pentadbir harta pusaka merupakan individu / organisasi penting yang akan menguruskan proses pencairan segala aset si mati yang terbeku secara automatik sebaik sahaja si mati meninggal dunia.

Tanpa pentadbir harta pusaka maka tiadalah pengagihan harta pusaka dapat dibuat kepada waris. Perlantikan pentadbir harta pusaka sewaktu kita masih hidup hanya boleh dilakukan dengan menulis wasiat.


Semoga perkongsian kali ini akan memberikan pencerahan kepada anda tentang ilmu perancangan agihan harta pusaka Islam.

FARAID

Mari Mengenal Ilmu Faraidh (2)


HARTA PENINGGALAN (al-Tarikah)
Dari segi bahasa: Semua peninggalan simati samada bernilai atau tidak
Dari segi syarak: Semua peninggalan simati yang bernilai samada terikat dengan hutang atau pun tidak.

JENIS HARTA PENINGGALAN
1. Harta Alih seperti Duit, Akaun Bank, Tabung Haji, KWSP, ASB, Saham, Pelaburan,Takaful, Kereta, Motor, Perniagaan, Rumah Sewa, Barang Kemas, Hutang dan dan lain-lain.
2. Harta Tak Alih seperti Tanah, Rumah

HAK SI MATI ATAS HARTA PENINGGALAN
1. Pengurusan Jenazah
2. Hutang Simati.
3. Wasiat (tidak lebih 1/3) kepada bukan waris
4. Harta Sepencarian.
5. Agihan Baki Harta Mengikut Hukum Faraid.

WASIAT
Hukum asal adalah wajib (180: Al-Baqarah).
“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan kaum kerabatnya secara ma'ruf (adil dan baik). Ini adalah kewajipan atas orang-orang yang bertakwa”.

Ayat ini dinasakhkan bila turunnya ayat Faraid. Wasiat hanya dibolehkan pada had 1/3 harta kepada bukan waris. Maka tidak sah wasiat kepada waris kecuali dengan persetujuan semua waris lain. Persetujuan itu perlu berlaku selepas kematian pemberi wasiat.

Dari sudut perundangan di Malaysia, wasiat terbahagi kepada 2:
Wasiat Untuk Bukan Islam (Akta Wasiat 1959)
Wasiat Untuk Orang Islam:
- Wasiat Sivil (Melantik Pemegang Amanah bagi harta lebih RM2 juta)
- Wasiat Syar’ie (1/3 kpd bukan waris, sebagai amal jariah)

HARTA PUSAKA (al-Irth)
Semua harta milik sah simati yang mempunyai nilai atau tidak sama ada harta fizikal atau apa-apa hak dan kepentingan yang berkaitan dengannya seperti harta berbentuk alih atau tak alih, mata wang, hak atau kepentingan si mati atau manfaat selepas diselasaikan hak-hak seperti urus jenazah, hutang, wasiat, harta sepencarian dan sebarang perancangan harta yang dibuat semasa masih hidup.

PENGERTIAN ILMU FARAID
Ilmu yang menerangkan waris yang layak dan tidak layak mewarisi harta pusaka simati serta bahagian yang layak diterima dan cara pembahagiannya.

KELEBIHAN MEMPELAJARI ILMU FARAID

Sabda nabi SAW yang bermaksud:
”Belajarlah ilmu Faraid dan ajarkannya kepada orang lain kerana ia adalah separuh ilmu. Ia akan dilupakan dan ia akan menjadi perkara pertama dicabut dari umatku”
(Riwayat Ibn Majah)

Berkata Saidina Umar r.a:
”Belajarlah ilmu al-Sunnah, ilmu Faraid dan ilmu Bahasa Arab sebagaimana kamu mempelajari al-Quran”(Riwayat Imam al-Darimi)

SEBAB PEWARISAN
Nasab (keturunan/hubungan darah)
Perkahwinan
Wala’ (tuan yang membebaskan hambanya)

RUKUN PEWARISAN
Simati
Waris
Harta Pusaka

SYARAT PEWARISAN
Kematian pemilik harta yang pasti (hakiki/hukmi)
Waris dipastikan masih hidup.
Mengetahui hubungan antara waris dengan simati.

GUGUR PEWARISAN
Hamba
Membunuh pemilik harta
Berbeza agama.

KATEGORI PEWARISAN MENGIKUT TURUTAN
1. Ashabul Furud
2. al-‘Asobah
3. al-Raddu
4. Zawi Arham
5. al-Raddu (kepada suami atau isteri)
6. Asobah Sababiah
7. Wasiat lebih daripada 1/3
8. Baitulmal

(bagi kategori pewarisan di atas, pelaksanaan di Malaysia ialah no 1, 2 dan 8)